Kompetensutveckling sydost - projektrapport

Sydostregionen innefattar tre län; Blekinge, Kalmar samt Kronobergs län, 25 kommuner samt 10 lokala arbetsmarknader (L.A.) dvs områden som är definierade utifrån hur människor pendlar till sina dagliga arbeten (två av dessa L.A. är gemensamma med angränsande län). Antalet invånare i Sydostregionen uppgick enligt SCB:s befolkningsstatistik till ca 571 000 år 1997 och har därefter minskat till ca 562 000 år 2003. Minskningen har dock inte varit konstant utan bröts, i alla fall tillfälligt, år 2003 då en viss ökning kunde utläsas relativt året innan. Som jämförelse kan nämnas att det genomsnittliga antalet invånare i ett svenskt län uppgår till ca 430 000; Sydostlänen är alltså i termer av befolkning förhållandevis små län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss