Enskilt drivna verksamheter inom socialtjänsten i Kalmar län 2006/2007.En sammanställning och jämförelse med kommunernas verksamheter samt landet i övrigt

Rapporten är i första hand en sammanställning av förekomsten av enskilt drivna verksamheter inom socialtjänstens område i Kalmar län vid årsskiftet 2005/2006. Vissa jämförelser görs med landet i övrigt liksom med situationen så som den skildrats i tidigare rapporter. Jämförelser görs även med kommunalt drivna verksamheter i länet. Vidare finns en beskrivning av den formella regleringen, vissa avgränsningar m.m. Några av förhållandena som belyses är följande: • Kalmar län har relativt många tillstånd enligt socialtjänstlagen (SoL) inom individ- och familjeomsorgens område i förhållande till övriga landet. Flest tillstånd finns inom barn- och familjeområdet (18 tillstånd med 180 platser) samt missbruksområdet (10 tillstånd med 166 platser). • Endast ett tillstånd finns inom äldreområdet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss