Verksamhetstillsyn av demensboende i tre av länets kommuner.

Länsstyrelsen har tillsyn över all socialtjänst i länet som kommunerna ansvarar för. I tillsynen ingår bland annat att granska hur de nationella målen och lagstiftningens intentioner följs i kommunerna. Tillsynen över äldreomsorgen skall bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv. Detta innebär att det är den enskildes behov, rättigheter och självbestämmande som i första hand skall uppmärksammas. Länsstyrelsen i Kalmar län har, utifrån sitt tillsynsansvar enligt 13 kap, 2 § socialtjänstlagen (SoL), under våren 2006, genomfört tillsyn av gruppboenden för demenssjuka i tre av länets kommuner, Hultsfred, Mönsterås och Kalmar kommun. Tillsynen har bestått av två delar, deltagande observationer och intervjuer med personal.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss