Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tingshuset i Västervik - Byggnadsminnesutredning

Fråga om byggnadsminnesförklaring av tingshuset i Västervik väcktes av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Västerviks kommun i december 2004. Efter utredningen föreslås Tingshuset i Västervik förklaras som byggnadsminne. Byggnaden uppfyller de stränga krav som ställs i Kulturminneslagens 3 kapitel. Tingshuset är ritat av professor Hans Brunnberg och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom att det är ett tydligt och välbevarat exempel på efterkrigstidens tingshus som uppfördes i modernismens anda. Det är väl inpassat i stadsbilden genom sin lågmäldhet intill stadsparken och har genom kravet på funktionalitet och ändamålsenlighet fått en särpräglad utformning. Den består av tre sammanbyggda huskroppar som bildar en U-form med innergård i mitten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss