Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tingshuset i Västervik - Byggnadsminnesutredning

Fråga om byggnadsminnesförklaring av tingshuset i Västervik väcktes av Kultur- och Fritidsförvaltningen i Västerviks kommun i december 2004. Efter utredningen föreslås Tingshuset i Västervik förklaras som byggnadsminne. Byggnaden uppfyller de stränga krav som ställs i Kulturminneslagens 3 kapitel. Tingshuset är ritat av professor Hans Brunnberg och har ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom att det är ett tydligt och välbevarat exempel på efterkrigstidens tingshus som uppfördes i modernismens anda. Det är väl inpassat i stadsbilden genom sin lågmäldhet intill stadsparken och har genom kravet på funktionalitet och ändamålsenlighet fått en särpräglad utformning. Den består av tre sammanbyggda huskroppar som bildar en U-form med innergård i mitten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_18&context=36