Nätprovfiske i Kalmar län 2005

Vid 2005 års kalkeffektuppföljning provfiskades 10 sjöar med översiktsnät av typ Norden. Sjöarna ingår i följande vattensystem, Emån, Alsterån, Ljungbyån och Bruatorpsån. De provfiskade sjöarna varierar mellan 8 ha och 143 ha (Tabell 1). Många av sjöarna är relativt högt belägna, ett förhållande som ofta indikerar att de ligger högt upp i vattensystemen. Flertalet är mycket små och grunda med en snabb vattenomsättning som medför ökad känslighet för surstötar. De sjöarna med kortast omsättningstid är Kleven, Iglasjön, Orranäsasjön och Broasjö. Merparten är näringsfattiga skoomslutna av barrskog eller blandskog med marker som utgörs av svårvittrade bergarter och grovkorniga jordarter. Standardiserat nätprovfiske har tidigare bedrivits i nio av årets provfiskade sjöar förutom Långegöl.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss