Fickfakta 2006

Vad vet du om Kalmar län? Gladhammar hade högsta temperaturen i landet år 2005, och Ölands södra udde landets lägsta nederbördsmängd Kalmar län är bättre än riket på att minska utsläppen av fossil koldioxid, och bedöms klara det uppsatta målet om max 4400 kg/invånare år 2010 1094 personer invandrade till Kalmar län 2005, största andelen var hemvändande svenskar I Kalmar län satsas mer på gymnasieskolan mätt i kr/invånare än i riket som helhet Dubbelt så många inom länet förvärvsarbetar inom jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske jämfört med riket Näst efter storlänen Skåne och Västra Götaland har Kalmar län flest mjölkkor Det här är några exempel ur Länsstyrelsens och Regionförbundets nya trycksak Fakta om Kalmar län (i fickformat).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__1&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss