Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Familjevård genom paraplyorganisationer

Tillsynen som genomförts har gett en bild av verksamheter som engagerat arbetar med familjehem, utsatta barn och vuxna. Verksamheterna har vuxit fram under senare år och har fyllt luckor i familjehemsvården. En av organisationernas styrkor är att de är lättillgängliga för familjehemmen. När hemmen behöver kontakt finns konsulenterna beredda. Familjehemmen upplever också att personalen i organisationerna är kunniga. Tillsynen har visat att rollfördelningen mellan organisationer och socialtjänsten ibland har varit oklar. Lagstiftningen visar dock tydligt att ansvaret för all myndighetsutövning ligger på socialnämnden. De uppgifter som socialnämnden kan anlita organisationerna för är stöd till familjehemmen, rekrytering och behandlingsinsatser som sker i familjehemmen av anlitade konsulter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__4&context=36