Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Familjevård genom paraplyorganisationer

Tillsynen som genomförts har gett en bild av verksamheter som engagerat arbetar med familjehem, utsatta barn och vuxna. Verksamheterna har vuxit fram under senare år och har fyllt luckor i familjehemsvården. En av organisationernas styrkor är att de är lättillgängliga för familjehemmen. När hemmen behöver kontakt finns konsulenterna beredda. Familjehemmen upplever också att personalen i organisationerna är kunniga. Tillsynen har visat att rollfördelningen mellan organisationer och socialtjänsten ibland har varit oklar. Lagstiftningen visar dock tydligt att ansvaret för all myndighetsutövning ligger på socialnämnden. De uppgifter som socialnämnden kan anlita organisationerna för är stöd till familjehemmen, rekrytering och behandlingsinsatser som sker i familjehemmen av anlitade konsulter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__4&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss