Anlagda våtmarker i ett landskapsperspektiv - förslag till indikator för uppföljning av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker

Stora arealer våtmarker har försvunnit i samband med omfattande dräneringar av odlingslandskapet. Syftet med att dika ut har vanligtvis varit att tillgodogöra sig större och bättre odlingsbara marker. När stora arealer våtmarker försvann minskade samtidigt den tidigare mångfalden av våta naturtyper. Detta har påverkat många av de höga natur- och kulturvärden som var särskilt kopplade till just odlingslandskapets våtmarker. Ett av delmålen i miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker är att anlägga eller återställa 12 000 ha våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. Avsikten med delmålet är bland annat att nå de långsiktiga mål som innebär, att det i hela landet skall finnas våtmarker av varierande slag med bevarad biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_17&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss