Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Program för miljöövervakning i Kalmar län 2006.

Miljöövervakning bedrivs i Kalmar län inom samtliga tio programområden utom FJÄLL. Det övergripande syftet är skapa en bild av miljösituationen i länet och att följa upp de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Strategin för att nå en effektiv övervakning är att använda standardiserade undersökningsmetoder och samutnyttja resultaten från olika undersökningar. Övervakningen inom programområde LUFT täcker både långdistanstransporterade och lokala föroreningar. Luftföroreningars hälsoeffekter behöver dock bevakas bättre. Energi- och klimatfrågorna behöver också bättre täckning. Övervakningen inom programområde KUST OCH HAV är god i närheten av utsläppskällor, en följd av att den bekostas av utsläpparna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_22&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss