Nätprovfiske i Kalmar län 2004.

Syftet med undersökningen var att följa upp kalkningsverksamheten i länet samt fastställa om det föreligger någon försurningspåverkan eller någon annan miljöstörning som inverkar på fiskbestånden. Undersökningen utfördes enligt den standardiserade metodik som tagits fram av Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium och som beskrivs i Kinnerbäck, A. 2001, Appelberg, M. 2000 och i handboken för miljöövervakning Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se med undantag för sjöarna; Flaken, Skepen, Sidlången, Torsjön, Gransjösjön, Mosjön och Virkessjön. I dessa sjöar förutom Virkessjön slumpades inte näten ut utan placerades på samma plats som under provfisket 1997 och 1998 (Länsstyrelsen meddelande 1998:2 och 1999:2), i övrigt överensstämde provfiskena med den standardiserade metodiken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss