Fiskets framtid på södra ostkusten

Såväl den gemensamma fiskeripolitiken inom EU, vilken ligger till grund för Sveriges fiskeripolitik, som Regeringens proposition om kust- och insjöfisket samt vattenbruk, liksom regional och landsbygdspolitiken pekar ut fisket, och då det småskaliga fisket, som en viktig utvecklingsfaktor och aktör för att nå målet med ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskeresurserna och en levande landsbygd. Miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård lyfter fram fiskets stora betydelse. En paradox föreligger i det att samtidigt som globalisering och ökad marknadsekonomi verkar mot färre, rationellare och lönsammare enheter, vilket slår mot mindre enheter med sämre lönsamhet, pekar fiskeri-politiken ut ett småskaligt och kustnära fiske som prioriterat för ett hållbart fiske.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__2&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss