Byggnadsantikvarisk kontroll - Kalmar Sjöfartsmuseum, Övertäckning av bemålat tak

Byggnaden som rymmer Sjöfartsmuseet uppfördes 1889 åt kakelugnsfabrikören O Andersson efter ritningar av okänd arkitekt. Bostaden byggdes som bostadshus till fabrikören samt med lägenheter för uthyrning. Byggnadens karaktär av patricierbostad har understrukits av osedvanligt rik, putsad fasad utsmyckning i klassicistisk stil av hög konstnärlig kvalitet. Även entréhallen är rikt dekorerad med målningar och polykrom stuck. I lägenheterna som i huvudsak är välbevarade, återfinns stucktak, påkostade paneler och andra snickerier. Här finns också en uppsättning genomarbetade kakelugnar, vilka utgör en provkarta över kakelmakarens egen produktion. Byggnaden inrymmer 2005, Sjöfartsmuseet samt sex stycken lägenheter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_29&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss