Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bottenfaunaundersökning i Kalmar län 2004

Årets undersökning har omfattat totalt nio lokaler, sex lokaler i rinnande vatten och tre sjölitoraler. Proverna har tagits i västra delen av länet, på åtta lokaler i Emån och på en lokal i Stångån. Kalkning sker årligen i båda avrinningsområdena, vid någon enstaka punkt endast vartannat år. Bedömning har gjorts av försurningspåverkan, påverkan av organiska/eutrofierande föroreningar (ej i sjöar) samt naturvärde. Resultatet visade att: • Samtliga lokaler bedömdes som obetydligt påverkade av försurning. • Fem av de sex lokalerna i rinnande vatten bedömdes som obetydligt påverkade av förorening. En lokal (Skärvån, Kängesbo, Em18) bedömdes vara måttligt påverkad. • En lokal bedömdes ha ett mycket högt naturvärde (Nötån, Kronobo, Em17).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss