Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Övergödning och kulturlandskap.Det äldre odlingslandskapets vattenmiljöer - en viktig kunskap för miljömålsarbetet i Kalmar län.

I Kalmar läns odlingslandskap fanns förr en mångfald av vattenmiljöer. Att återskapa delar av dessa försvunna vattenmiljöer är idag en viktig åtgärd för att öka den biologiska mångfalden, men också för att komma åt problem med övergödning av vattendrag och kustvatten. Därför finns det numera möjlighet att söka statligt bidrag för att anlägga våtmarker och småvatten i odlingslandskapet. Det har fått som följd, att ärenden som rör anläggande av våtmarker blivit allt vanligare hos länsstyrelsens handläggare. Samtidigt har det ifrågasatts, om dessa nya våtmarker och småvatten verkligen får den form, placering och funktion som bäst gynnar odlingslandskapets natur- och kulturvärden samt bidrar till att uppfylla de av Länsstyrelsen antagna regionala miljömålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_11&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss