Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Elfiske i Kalmar län 2002 - 2003.

I Kalmar län utförs elfiske årligen på sex miljöövervakningsstationer. Resultat från elfisken år 2002 redovisas i denna rapport med resultaten från elfiskena som elfiskena i Alsterån genomfördes 2002 och 2003 av en konsult. Utmärkande för resultaten Sällevadsån, Nötån, Hagbyån och Alsterån. I Alsterån elfiskas även sex stationer nedströms Blomsterström för uppföljning av fiskvägarnas funktion samt övervakning av beståndet av lax. I Morån fiskas årligen tre stationer som referenslokaler inom det nationella kalkeffektuppföljningsprogrammet (IKEU). År 2003 elfiskades 14 lokaler för regional kalkeffektuppföljning i Kalmar län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_07&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss