Stenmurar på Öland

Stenmurarna är kanske Ölands mest karaktäristiska agrara monument. Tillsammans binder de många milen stenmurar samman flera århundradens historia. I mer än 2000 år har ölänningarna byggt upp stenmurar till hägnader. Först efter mitten av 1900-talet har kunskapen om konsten att lägga murar börjat avta. Numera läggs nya stenmurar främst omkring bostadstomter och odlingslandskapets gamla stenmurar underhålls företrädesvis när de omgärdar betesmarker. Med de murar som försvunnit har både ett stycke öländsk historia och en del av växt- och djurlivet försvunnit. Somliga murar förfaller så sakteliga och övergår till stensträngar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__2&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss