Samordnad policy för lokalisering av havsbaserad vindkraft i södra Kalmarsund.

Riksdagen har som planeringsmål beslutat att år 2015 skall kunna produceras 10 TWh/år el från vindkraft. Detta är också i linje med de nationella miljömålen att få fram mer förnyelsebar energi. Energimyndigheten arbetar nu med att fördela planeringsmålet geografiskt över län och regioner. Enligt Energimyndigheten bör 6 TWh/år av dessa 10 TWh/år kunna fås från havsbaserad vindkraft. Södra Kalmarsund med sina goda vindförutsättningar och rimliga djupförhållanden är av stort intresse för etablering av havsbaserad vindkraft. Inom området finns redan två havsbaserade grupper om 7 resp. 5 verk. Samtidigt finns där flera andra intressen och anspråk som måste beaktas. Området är enligt 4 kap. miljöbalken i sin helhet av riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Infrastruktur
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss