Regionala miljömål för Kalmar län.

Riksdagen antog år 1999 femton nationella miljökvalitetsmål1 som ska uppnås inom en generation, till år 2020. För att hitta en rimlig och realistisk väg mot miljökvalitetsmålen antog riksdagen i november 2001 tidsbestämda delmål, som i allmänhet är etappmål till år 20102. De regionala miljömålen grundar sig på de nationella delmålen som fått regionala anpassningar. Miljökvalitetsmålen är skrivna utifrån fem grundpelare som definierar den ekologiska dimensionen i en hållbar utveckling för samhället. De fem grundpelarna är: 1. Främja människors hälsa 2. Värna om den biologiska mångfalden och naturmiljön 3. Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värden 4. Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 5.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss