Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av lek- och uppväxtområden för Kalmar läns kustbestånd av gädda och abborre 2002/2003 - med inriktning på grunda havsmiljöer

Länsstyrelsen i Kalmar län har under 2001 genomfört en inventering av lek- och uppväxt-områden för gädda och abborre i länets kustmynnande vattendrag samt föreslagit förbättringsåtgärder (Borger 2002). I det fortsatta arbetet att upprätta en kustfiskevårdsplan för nämnda arter har vattendragsinventeringen kompletterats med en översiktsinventering av grunda havsmiljöer 2002. Utvalda objekt i Oskarshamns och Västerviks kommun har dessutom inventerats på undervattensvegetation våren 2003 och yngelförekomst hösten 2003. Målsättningen har varit att klassa och ge en översiktlig bild av utvalda områdens (objekt) potential som lek- och uppväxtlokal för gädda och abborre samt att ge förslag på åtgärder som kan ge ökad rekryteringsframgång.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_19&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss