Öländska stenmurar och något om rösen

På Öland finns ett omfattande nät av stenmurar. De ligger både i dagens åkermark, i dagens betesmark och i skogsmark. Dessutom finner vi stenmurar i omkring tomter och kyrkogårdar. De som ligger i dagens jordbruksmark1 omfattas av biotopskyddet enligt miljöbalken. Om någon önskar ta bort en stenmur i jordbruksmark måste han eller hon söka dispens hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan medge undantag från skyddet om det finns särskilda skäl. Normalt räknas inte rationalisering av ett jordbruksföretag som ett särskilt skäl. Längre tillbaka i tiden belönades emellertid lantbrukarnas strukturrationaliseringar, med bland annat borttagning av stenmurar och odlingsrösen. Därför måste vi även se på bakgrunden till omställningen i de synsätt som detta representerar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss