Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallnedfall i tätorter och vid industrier i Kalmar län år 1989 och 2000.

Halterna av metallerna arsenik, bly, järn, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, vanadin och zink har mätts i mossa från 121 lokaler i tätorter och vid industrier i Kalmar län. På nio lokaler har även barium och antimon analyserats. Mossans metallhalt är ett mått på nedfallet från luften eftersom mossor nästan inte alls tar upp metaller från det underlag de växer på. Mossan är insamlad i augusti - september 2000. De tre senaste årsskotten analyseras, varför halten är ett mått på de senaste tre årens nedfall. Jämförelse görs med mossa insamlad på samma platser 1989 (1988 för Degerhamn) och med mossa insamlad 1989 och 2000 på bakgrundslokaler i skog i Kalmar län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_11&context=36