En utredning av föroreningssituationen i Söderåkra biodamm - MIFO fas 2.

Denna rapport är en utredning av föroreningssituationen i en f d biodamm i Söderåkra, Torsås kommun. Den f d biodammen har inte varit i bruk sedan 1980-talet. Kommunen har för avsikt att använda den f d biodammen som våtmark och tog prover i den under 2000 för att försäkra sig om att inga föroreningar finns i den. Analysresultaten visade på höga halter av koppar och kvicksilver. Detta föranledde till ytterligare undersökningar av föroreningssituationen i den f d biodammen under 2002. Länsstyrelsen lät undersöka föroreningarnas utbredning i yta och djup under juli 2002 genom att ta jordprover i valda punkter. Den f d biodammen ligger i utkanten av ett bostadsområde. Den omges av Bruatorpsån i öst och åkermark i norr och väster. I söder ligger ett mindre lövskogsområde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_22&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss