Bottenfauna i Kalmar län 2001.

Undersökningen omfattade bottenfaunaundersökningar i två rinnande vatten; Snärjebäcken (Snärjebäckens vattensystem) och Gusemålabäcken (Lyckeboåns vattensystem). Undersökningen utfördes enligt en standardiserad metod (SS EN 27 828) (bilaga 2). Resultatet av undersökningen visade att båda lokalerna var ej eller obetydligt påverkade av försurning. Jämfört med tidigare undersökningar var bedömningen oförändrad vad gäller Snärjebäcken (Medin 1989) medan det skett en betydande förbättring av försurningssituationen i Gusemålabäcken. Den senare bedömdes som starkt eller mycket starkt försurningspåverkad vid den tidigare undersökningen 1991 (Medin 1991).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_18&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss