BIOTOPKARTERING AV BRUATORPSÅN OCH GRISBÄCKEN I TORSÅS KOMMUN

Det finns en mängd olika sätt att summera och analysera datamaterialet får att kunna dra relevanta slutsatser. Vid sammanställningen av resultatet används i princip två olika sätt att summera siffrorna från protokoll A och B där täckningsgraden klassas inom de definierade delsträckorna. Vilka summeringar som används var framgår i avsnittet om resultat. De kriterier som ligger till grund för sträckornas avgränsning har oftast en hög täckningsgrad (liten variation inom sträckorna) varfår den dominerande typen inom respektive sträcka summeras. De kriterier som här avses är får protokoll A främst strömförhållande, bottensubstrat och öringbiotoper, och får protokoll B dominerande markslag i närmiljön och omgivningen. För övriga kriterier beräknas ett längdviktat medelvärde (fig.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss