Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

Den öländska bonden har varit verksam i mer än 5 000 år. Detta långa, oavbrutna samspel mellan honom, hans kreatur och landskapet är unikt. Det var detta som gjorde att UNESCO:s världsarvskommitté förde upp södra Ölands odlingslandskap på världsarvslistan år 2000. Södra Öland är ett levande kulturlandskap där byarna, den odlade jorden, sjömarkerna och alvaren bildar en enastående helhet som utgör världsarvet ”Södra Ölands Odlingslandskap”. De öländska bönderna står hela tiden i centrum. Det är de som i sitt dagliga liv på olika sätt är en förutsättning för odlingslandskapet. Världsarvsutnämningen tar fasta på denna kontinuitet som inte är liktydig med stillastående. Tvärtom har förändringar alltid skett och är förutsättningen för en framgångsrik fortsättning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__8&context=36