Vårdnad, boende och umgänge. Uppföljning av ändringar i föräldrabalken.

Länsstyrelsen har undersökt hur den ändrade lagstiftningen om vårdnad, boende och umgänge påverkat det familjerättsliga arbetet i länets kommuner. Uppgifter har inhämtats genom en enkät, som besvarats av samtliga 12 kommuner. Lagändringen har påverkat det familjerättsliga arbetet i kommunerna både positivt och negativt. Som fördelar framhålls bl.a. följande: -möjligheten att kunna skriva avtal -att man utgår ifrån att båda föräldrarna skall ha gemensamt juridiskt ansvar och att båda blir delaktiga i processen -att barnet mer kommer i fokus -att frågorna om vårdnad, boende och umgänge så långt möjligt flyttas från domstolarna. Som nackdelar framhålls bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_30&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss