Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar.

Syftet med detta projekt har varit att, med hjälp av tidigare erfarenheter och befintliga kunskaper, anpassa framtagna metoder för övervakning av biologisk mångfald i barrskogsmiljöer till ädellövskogsmiljöer. Befintlig metod för övervakning av biologisk mångfald i barrskogsmiljöer modifierades något för att passa i lövskogsmiljöer. Denna modifierade metod testades i fält. Utifrån fälttesterna har sedan beräkningar gjorts för att få ett mått på varje ingående moments grad av personberoende. Beräkningar har också gjorts av hur stora stickprov som behöver tas för att kunna spåra förändringar av en viss storlek i relation till existerande variation.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_23&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss