Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fåglar på Ölands sjömarker 1988 och 1998

Efter att tio år förflutit sedan den första inventeringen, har fågellivet längs Ölands strandängar- och sjömarker återinventerats 1998. Det är ideellt fältarbete av i huvudsak Ölands Ornitologiska Förening som ger upphov till en högintressant jämförelse av ett område som är 10 676 ha stort. Tillbakagångar i fågelpopulationerna samt försämrad hävd förutsågs, men resultaten från inventeringen blev betydligt mer positiva och glädjande. Hävden på dessa marker har förändrats positivt med mer välhävdade områden både på södra och norra Öland. Andelen välhävdade betesmarker har ökat från 6% till 17% mellan 1988 och 1998.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_12&context=36