Viktiga miljöer för rödlistade växter i Kalmar län

Denna studie har gjorts för att öka kännedomen om vilka miljöer som i dagsläget har störst betydelse för rödlistade växter i Kalmar län. I studien ingår "växter" i vid bemärkelse och omfattar kransalger, kärlväxter, lavar, mossor och svampar. De rödlistade växter som i ett nationellt perspektiv har viktiga förekomster i Kalmar län pekas ut. Resultatet är tänkt att användas som ett led vid prioriteringar av miljöövervakning och naturvård i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_13&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss