Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tema miljöövervakning av land - miljötillståndet i Kalmar län 1999.

För att komma till rätta med problemen i miljön måste vi ha kunskaper om vad som hänt och vad olika åtgärder har för effekt. De senaste årens debatt har koncentrerats kring begreppet biologisk mångfald. Begreppet fick sitt genombrott under miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992, där 153 stater undertecknade ett avtal som bl. a. gick ut på att skydda och bevara den biologiska mångfalden runt om i världen. Sverige har varit, och kommer förhoppningsvis att fortsätta att vara, ett drivande land. För att leva upp till vårt ansvar har en rad åtgärdsprogram formulerats. Miljöövervakning av den biologiska mångfalden är ett viktigt led i detta arbete. Enkelt uttryckt ska miljöövervakningen tala om för oss hur naturen mår.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_03&context=36