Aktuella vädervarningar i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rättsäkerhet inom äldreomsorg i Kalmar län.

Sammanfattning och slutsats (utdrag) Undersökningen berör delar av rättssäkerheten inom äldreomsorgen 31 januari 2000 i länets samtliga kommuner för personer födda 1934 och tidigare. Det finns oklarheter i kommunerna enligt vilken paragraf i socialtjänstlagen man fattar beslut utifrån, bl.a. när det gäller korttidsplats, matdistribution och trygghetslarm. Länsstyrelsen anser att de i enkäten uppräknade insatserna bör beslutas enligt 6 f § SoL. Besluten är då möjliga att överklaga med förvaltningsbesvär. Det fanns 31 januari 2000 inga personer i Kalmar län som efter beslut i domstol beviljats insatser inom äldreomsorgen, men där insatsen inte verkställts av kommunen. Totalt i Sverige finns det 32 sådana domar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_12&context=36