Skyfallsliknande regn i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Orsaker till övergödning av Östersjöns kustvatten - källfördelning för närsaltutsläpp i Kalmar län.

Sammanlagt 5 200 ton kväve och 152 ton fosfor tillförs varje år Kalmar läns kustvatten. Hit förs avrinningen från 14 218 km2 land och 755 km2 insjöyta. Markläckage från åkrar är den största källan, både när det gäller kväve och fosfor. 51 % av kvävet och 38 % av fosforn kommer från åkrar. På andra plats kommer nedfall av kväveföreningar från luften med 18 % av kvävet. För fosfor kommer utsläpp från industri (Mönsterås Bruk) på andra plats med 19 % av tillförseln. Kväve från kommunala reningsverk står för 12 % av tillförseln och läckage från skog och skogsbruk för 10 %. Fosfornedfallet från luften står för 10 % av tillförseln, enskilda avlopp för 12 % och kommunala reningsverk för 7 %. Sedimenten kan fungera både som källa för närsalter och som bortförsel, och detta varierar över tiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss