Bottenfauna i Kalmar län 1999

På uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar län har Medins Sjö- och Åbiologi AB under hösten 1999 utfört bottenfaunaundersökningar i rinnande vatten och sjöar. Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalkningsverksamheten i länet. Dessutom har påverkansgraden av näringsämnen/organiskt material och eventuell annan påverkan samt bottenfaunans naturvärden bedömts vid de olika lokalerna. Sammanlagt 18 lokaler har undersökts och alla ingår i olika kalkningsprojekt Samtliga lokaler utom en bedöms som ej eller obetydligt påverkade av försurning (tabell l).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2000
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2000_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss