Snöfall i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Ytbehandlingsföretag i Kalmar län. Tillsynskampanj 1998

I ett gemensamt projekt har ansvariga tillsynsmyndigheter för miljöfrågor i Kalmar län undersökt miljöaspekter på plats hos de företag med ytbehandlande processer av metall. Under 1998 och 1999 besöktes 30 företag med ytbehandling av metall. Med hjälp av en checklista gicks miljöförhållanden på företaget igenom. I de fall vattenutsläpp förekommer togs prov för kemisk analys. Tillståndspliktiga företag i Kalmar län med ytbehandling av metall har minskat efter miljöbalkens ikraftträdande till ca 20. Vissa brister noterades. På l O av de besökta foretagen är sköljtekniken av enklaste slag och omfattar enkel doppning eller avspolning av det behandlade godset. Kännedom om flödet av utgående vatten är lika viktig, som korrekta analysvärden vid bedömning av fororeningsutsläpp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_17&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss