Mångfald av mossor - relationen till beståndsålder i Kalmar läns örtgranskogar

Via Riksskogstaxeringens tillfälliga trakter valdes provpunkter ut enligt följande kriterium: barrskog med minst 7/10 gran inom vegetationstyperna lågört eller högört. Vegetationstyperna är definierade enligt Riksskogstaxeringens ståndortsinventering. Fem ytor lades till eftersom de representerar åldersklasser som inte var tillräcklig vanlig i Riksskogstaxeringens material. Det var fyra stycken "gammelskogar" samt ett 46-årigt bestånd. Totalt baseras studien på 35 provytor. Åldern på skogarna sträcker sig från 8 år till >200 år. Inom varje bestånd totalinventerades mossor inom en yta på l 000 m2. En separat inventering gjordes får den mittersta femtedelen av provytan (200 m2), får att se eventuella skalberoende skillnader.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss