Kalkningsplan för Kalmar län 2000 - 2005

Kalmar län får betydligt mindre nederbörd än grannlänen på det "Småländska höglandet" men på grund av närheten till Östeuropa är nederbördens pH jämförelsevis låg. I IVL:s rapport "Luftföroreningar i södra Sverige 1985-95" framgår att nederbörden över Kalmar län i medeltal under perioden hade ett pH på 4,35 vilket är lägre än i övriga län i södra Sverige under samma period. En utvärdering av Kalmar läns icke kalkade sjöar (kalkreferenssjöar och särskilda icke kalkade vatten) visar att trots minskande utsläpp och nedfall av försurande ämnen ökar försurningen i länets södra delar. I föreliggande kalkningsplan presenteras planerade kalkningsåtgärder under perioden 2000 till 2005 samt effektuppföljning i försurade sjöar och vattendrag under samma tidsperiod.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_14&context=36