Inventering av karaktärslavar på Stora Alvaret

Ett urval lavarter som är karakteristiska för Ölands Stora Alvar inventerades sommaren 1998. Stora Alvarets lavflora på kalksten har tidigare inventerats på 1980-talet, och de rödlistade arterna på kalksten och kalkjord inventerades på både Öland och Gotland under 1990-talet. Trots detta finns kunskapsluckor i lavarternas utbredning, ekologi och frekvens på Stora Alvaret. Lavfloran på kalkjord, bark och ved är knappast alls undersökt. Syftet med inventeringen är att öka den i dagsläget bristfälliga lavkunskapen om alvarets speciella lavflora och dess miljökrav. En ökad kunskap om lavarnas krav på livsmiljö är viktig bl.a. för att kunna ta rätt hänsyn vid restaureringsåtgärder. I denna undersökning har ett begränsat antal utvalda lavarter som är ± unika för alvarvegetation inventerats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_01&context=36