Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av karaktärslavar på Stora Alvaret

Ett urval lavarter som är karakteristiska för Ölands Stora Alvar inventerades sommaren 1998. Stora Alvarets lavflora på kalksten har tidigare inventerats på 1980-talet, och de rödlistade arterna på kalksten och kalkjord inventerades på både Öland och Gotland under 1990-talet. Trots detta finns kunskapsluckor i lavarternas utbredning, ekologi och frekvens på Stora Alvaret. Lavfloran på kalkjord, bark och ved är knappast alls undersökt. Syftet med inventeringen är att öka den i dagsläget bristfälliga lavkunskapen om alvarets speciella lavflora och dess miljökrav. En ökad kunskap om lavarnas krav på livsmiljö är viktig bl.a. för att kunna ta rätt hänsyn vid restaureringsåtgärder. I denna undersökning har ett begränsat antal utvalda lavarter som är ± unika för alvarvegetation inventerats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_01&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss