Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationerna i Kalmar län 1999

Vid öringens lekperiod hösten 1998 rådde mycket höga vattenföringar i länets vattendrag vilket torde ha påverkat uppgång av lekfisk och lekresultatet positivt vilket elfisket också påvisade på vissa lokaler. Nederbörden under vintern/våren 1998/99 var också rikligare än normalt, vilket medförde höga vattenföringar i vattendragen under vinter- och vårperioden. Man slapp därför den för regionen så vanliga försommartorkan. Hela sommaren och hösten karaktäriserades av ovanligt höga temperaturer och av ringa nederbörd vilket innebar att vattendragens vattenföring successivt minskade under sommar och höst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_16&context=36