Befolkningsutveckling eller avveckling?

Länsstyrelsen har i rapporten med hjälp av SCB genomfört en framskrivning av länets befolkningsutveckling. Bakgrundsmaterialet är den befolkningsutveckling länet haft under 1990-talet, vilken framskrivits till år 2015. Rapporten är att betrakta ur perspektivet vad som händer - i det fall att utflyttningarna från länet fortsätter och nativiteten ej ökar mer än riket i övrigt. Framskrivningen är därmed inte någon prognos, utan bilden kan förändras, om de ingående variablerna flyttningar, nativitet och mortalitet förändras. Ett kraftigt minskat befolkningsunderlag medför kännbara konsekvenser för såväl den offentliga som privata sektorn. Detta exempelvis ur perspektivet skatteunderlag, rekryteringsmöjligheter och attraktionskraft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1999
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1999_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss