Miljörapporter 1997. Miljöfarlig verksamhet i Kalmar län

I Kalmar län finns ca 190 aktiva B-anläggningar (bergtäkter, vindkraftverk, och jordbruk borträknade) och 16 A-anläggningar. Av dessa har 178 B- och samtliga A-anläggningar avgivit miljörapport för år 1997 till länsstyrelsen intill november 1998. Många verksamhetsutövare med kommuner som tillsynsmyndighet har inte utan påminnelse lämnat länsstyrelsen kopia på miljörapport som föreskrivet. 99 av totalt 152 jordbruksanläggningar har lämnat länsstyrelsen miljörapport. 8 miljörapporter från bergtäkter och 3 från vindkraftverk har inkommit. Produktionsuppgifter och mätvärden har i huvudsak hämtats från Länsstyrelsens miljödataregister KRUT för vidare bearbetning. Data som saknats i KRUT har hämtats från miljörapporterna eller verksamhetsutövare för att få ett så komplett underlag som möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_13&context=36