Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöövervakning av terrester biologisk mångfald i Kalmar län

Uppbyggnad av en terrester miljöövervakning startade 1992. Upprinnelsen var den miljöpolitik som riksdagen lade fast 1991 då de "fyra skyddsobjekten", biologisk mångfald, människors hälsa, naturresurser och natur- och kulturlandskapet, lanserades. Sedan dess har det varit ett prioriterat mål for den nationella och regionala miljöövervakningen att bygga upp en miljöövervakning av biologisk mångfald. Inom den traditionella miljöövervakningen har man tidigare haft en betoning på hälsa och naturresurser även om man inom fr a de limniska delarna i allt större utsträckning böljat göra direkta studier på biologisk mångfald. Nu pågår en uppbyggnad av övervakning av biologisk mångfald både på nationell och regional nivå. I detta arbete är metodutveckling en av de viktigaste delarna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1998
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1998_06&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss