Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Närsaltstransport till kusten via länets vattendrag - avstämning av det regionala målet.

I rapporten utvärderas transporten av antropogent kväve och fosfor i länets elva största avrinningsområden som mynnar i Östersjön. Tillsammans utgör de 74% av länets fastlandsyta. Närsaltstransporten 1978-87 jämförs med transporten 1988-95. Årlig närsaltstransport avsätts mot vattenmängd i ett diagram, och en eventuell minskning av närsaltstransporten visar sig som en minskning av riktningskoefficienten för kurvan. Sammanlagt har fosfortransporten i de elva vattendragen minskat med 48% under perioden 1988-95 jämfört med perioden 1980-87. En minskning av vattendragens sammanlagda antropogena kvävetransport kunde inte statistiskt säkerställas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_02&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss