Inventering av fjärilar på några öar i Västerviks skärgård 1996

På flera öar i Västerviks skärgård lever fortfarande det gamla kulturlandskapet kvar i form av hävdade, blomrika ängs- och hagmarker samt hagmarker med mycket gamla och grova lövträd. Vissa öar i den yttre skärgården är också kalkrika, speciellt Äskeskär. På ett flertal öar finns också hällmarker med en intressant torrängsflora och ett gynnsamt mikroklimat. Troligen gynnar denna kombination ett stort antal rödlistade och sällsynta insektsarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_17&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss