Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Inventering av ängs- och hagmarker - uppföljning 1995

Mellan åren 1987 och 1992 utfördes inventering av ängs- och hagmarker i Kalmar län. Syftet med denna inventering var att lokalisera och klassificera kvarvarande arealer av opåverkade slåtter- och betesmarker. För att bibehålla dessa marker tecknades avtal om fortsatt hävd och röjningsåtgärder mellan brukare och länsstyrelsen, så kallade Landskapsvårds- och NOLA-avtaL Avtalens mål var att bibehålla den hävdberoende floran och faunan i ängs- och hagmarker genom att ersätta lantbrukare för den minskade tillväxten på betesdjuren som blir följden av naturvårdsinriktad betesdrift, samt de röjningsinsatser som brukaren utförde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_12&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss