Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationerna i Kalmar län 1997

Under vintern 1996/97 rådde tämligen normala nederbördsförhållanden, med normala vintervattenföringar i länets vattendrag. Vintern var relativt sträng och utdragen. Våren blev sen, kylig och regnig. Även försommaren var jämförelsevis kylig och våt. Man slapp därför den för regionen så vanliga försommartorkan. Den riktiga sommarvärmen kom först i juli och augusti. Sensommaren och förhösten blev mycket varmare och torrare än normalt, vilket innebar att flödena i vattendragen som hela sommaren varit ovanligt goda minskade markant inför öringens lek i oktober. Relativt riklig nederbörd i oktober/november bidrog till att vattenföringarna åter ökade något i vattendragen, men knappast till de höga flöden som normalt brukar råda under lektiden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_39&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss