Elfiskeundersökningar på miljöövervakningsstationerna i Kalmar län 1996.

Under vintern 1995/96 rådde tämligen normala nederbördsförhållanden, med normala till höga vintervattenföringar i länets vattendrag. Vintern var strängare än normalt för regionen. Under perioden december till januari låg temperaturen i stort sett under fryspunkten hela tiden. De under tidigare år så vanliga blidvädersperioderna uteblev helt. Fisk- och kräftdöd på grund av syrebrist rapporterades följaktligen också från flera mindre vatten och kräftodlingsdammar. Vårflödena var låga och magasinen dåligt fyllda när väl våren kom. Vår och· sommar blev kyliga och regniga och man slapp den vanliga försommartorkan. Sensommaren (augusti) blev emellertid något varmare än normalt. Sammantaget skapade detta relativt goda förutsättningar för öringungarnas överlevnad och tillväxt. Elfi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_03&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss