Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Den våtmarksknutna häckfågelfaunan 1995

I äldre tider var Djurstadträsk och omgivande marker intensivt utnyttjade. Detta framgår bl a av kartan från avdikningssynen 1914. Huvudsakligen användes markerna för slåtter och bete, men även viss torvtäkt förekom (Länsstyrelsen i Kalmar län.1990). Enligt skötselplanens huvudsakliga riktlinjer skall "områdets förutsättningar för en artrik, hävdberoende fågelfauna, genom att hävda området så att odlingslandskapet från början av 1900-talet återskapas." Betet och slåtter av myrmarken kommer därför att bli viktiga grunder för skötseln. Trots att skötselplanen fastställdes redan 1990. hade fram till våren 1995, endast delar av kärret slagits och visst röjningsarbete i kantzoner utförts. Dessa arbeten genomfördes under vintern 1994-95.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1997_04&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss