Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utvärdering av mätdata från länets icke samordnade recipientkontroll 1975-1995.

pH och alkalinitet i länets vattendrag har ökat sedan 1970-talet. pH har ökat signifikant i nästan samtliga fall. Buffertkapaciteten är idag mycket god vid samtliga mätstationer som ingår i rapporten. Resultatet ger emellertid inte en rättvisande bild av försurningssituationen, då de provtagningspunkter som används inom recipientkontrollprogrammet är belägna långt ned i avrinningsområdena. Försurningsproblemen finns oftast högre upp i avrinningsområdena och följs i speciella kalk-och försurningsprogram. Haltema av totalfosfor och -kväve har endast sjunkit signifikant i ett fåtal fall, men trenderna indikerar ofta sjunkande halter, speciellt för fosfor. Närsaltshaltema är högre i länets södra delar än i de norra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_16&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss