Rödlistade arter i Kalmar läns odlingslandskap - en analys av deras förekomst jämfört med nuvarande kännedom om värdefulla områden i odlingslandskapet

Syftet med projektet är att se hur väl rödlistade arter i odlingslandskapet fångats upp i ängs- och hagmarksinventeringen, i Kalmar län. Detta för att få ytterligare underlag inför prioriteringen av områden i en framtida miljöövervakning. För att jämföra kända värden i odlingslandskapet och områden som är viktiga för rödlistade arter gjordes en GIS-analys mellan rödlistade arter och ängs- och hagmarksinventeringen samt de tidigare avtalsområdena för NOLA och landskapsvård. Därtill gjordes en inventering av rödlistade arter i naturbetesmarker i Odensvi socken, Västerviks kommun och Persnäs socken, Borgholms kommun. I Odensvi inventerades fjärilar och i Persnäs inventerades fjärilar och svampar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_15&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss