Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nätprovfiske i Kalmar län 1996

På uppdrag av Länsstyrelsens miljövårdsenhet i Kalmar län utfördes under sommaren 1996 en undersökning av fiskfaunan i 16 stycken sjöar spridda över länet. Undersökningen som bestod av standardiserat provfiske med översiktsnät omfattade försurningskänsliga och, med få undantag, kalkade sjöar belägna inom Botorpsströmmens, Viråns, Emåns, Alsteråns, Ljungbyåns och Hagbyåns vattensystem. De undersökta sjöarnas genomsnittliga storlek var 202 ha och medeldjupet låg strax över 16 m. De sjöar som omfattades av provfiskeundersökningen var från norr till söder : Bogöl, Storsjön, Skinnsjön, Tyreln, Tvingen, Hjortesjön, Salen, Broasjö, Tränsjön, Kiasjön, Arvesjön, Barnebosjön, Allgunnen, Orranäsasjön, Örsjösjön och Hultebrean.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1996
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_1996_19&context=36

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss